Hvad betyder CE mærkning

HVAD BETYDER ET CE-MÆRKE?

20 år efter vedtagelsen af byggevaredirektivet, er der i EU opnået enighed om en fælles produktstandard for vinduer og yderdøre, DS/EN 14351-1. Fra den 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre, der bringes på markedet i hele EU, være CE-mærket.

Uanset standarden er det dog kun et lovkrav at deklarere de egenskaber, der er reguleret ved lov i det land, hvor produktet markedføres. For vinduer og yderdøre som markedsføres i Danmark er der lov om, at man skal deklarere produkternes energiegenskaber, som krævet i Bygningsreglementet.

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve elementet (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en kode, der henviser til følgedokumenter eller eventuelt en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

For at kunne CE-mærke et vindue eller en yderdør, skal producenten underskrive en overensstemmelseserklæring, der viser at kravene i produktstandarden for vinduer og yderdøre DS/EN 14351-1 er overholdt.

Kravene til dokumentation er i princippet de samme for alle byggevarer, nemlig:

• Typeprøvning (1. gangsprøvning, som fastlægger de deklarerede egenskaber).

• Et kvalitetsstyringssystem.

• Overensstemmelseserklæring og CE-mærke.

CE-mærket angiver ydeevner såsom energiegenskaber, luft- og vandtæthed m.m. og kan bruges til sammenligne producenternes produkter. Med CE mærkningen sikrer man, at ydeevnen er bestemt på det samme grundlag i hele EU.

CE-mærket er ikke et “kvalitetsmærke” i gængs forstand – det fremhæver ikke det ene produkt frem for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke. Ligeledes stiller CE-mærkningen ikke, som DVV, krav til forarbejdning, trækvalitet, overfladebehandling, finish m.m.

Læs evt. mere her http://www.vinduesindustrien.dk/index.php?id=614

jeg accepterer
Denne side benytter cookies... men udelukkende til trafikmåling og sidestatistik. Dine oplysninger sælges ikke videre - den dør er lukket. Hvis du går videre på siden accepterer du at Harmoni Døre & Vinduer ApS må tage samle dine cookies